Albert Fotografie

Privacy statement


Wie zijn wij?

Art fotografie  is gevestigd in Duiven die zich richt op de particuliere en zakelijke markt. Wij vinden de persoonlijke levenssfeer van onze klanten erg belangrijk. Dit geldt dus ook voor onze bezoekers van de website. Daarom gaat Art fotografie zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen geen specifieke persoonsgegevens op onze website.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen geen specifieke persoonsgegevens op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen geen specifieke persoonsgegevens op onze website.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij verzamelen geen specifieke persoonsgegevens op onze website.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Art fotografie verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Art fotografie behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@albert-fotografie.nl. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Art fotografie omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze privacy officer via info@albert-fotografie.nl.

Responsible disclosure
Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u contact opnemen via info@albert-fotografie.nl.

Gebruik van cookies
Art fotografie maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers.

Wijzigingen
Art fotografie behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacystatement is te vinden op www.albert-fotografie.nl. Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Art fotografie een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.