Albert Fotografie

Disclaimer Art fotografie

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar; Art fotografie de eigenaar van de website; gebruik(en); alle denkbare handelingen; u: de     gebruiker (cq. bezoeker) van de website; alle in de website aanwezige inhoud.
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De inhoud is door de eigenaar met de grootste mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud zowel in beeld als geschrift of delen daarvan op publiekelijk toegangkelijke plaatsen zijn uitdrukkelijk verboden zonder toestemming van de eigenaar.
Toestemming tot het gebruik kan alleen worden verkregen na schriftelijk overleg of via mail en alleen dan met volledige bronvermelding.